Termeni și condiții de utilizare a site-ului 123credit.ro si de accesare a serviciilor oferite de 123 Credit Opportunity Solutions

Acești Termeni și Condiții stabilesc termenii generali care guvernează utilizarea Platformei (astfel cum este definită în continuare) de către dumneavoastră ca Utilizator (astfel cum este definită noțiunea mai jos) sau ca Entitate Creditoare (astfel cum este definită noțiunea mai jos), precum si termenii generali si speciali ce guverneaza relatia dintre persoana juridica detinatoare a platformei si client/utilizator/membru.  Aceștia vi se aplică dvs. imediat ce utilizați Platforma pentru prima dată și considerați că ați acceptat să îi respectați de la prima utilizare. Când sunt acceptați, Termenii și Condițiile formează un acord legal obligatoriu între dvs. și 123COS (astfel cum este definită noțiunea mai jos). Dacă nu doriți să continuați să fiți legal responsabili prin acești Termeni și Condiții, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma acum.

123COS nu este o instituție financiară, o bancă sau un consilier financiar. De asemenea 123COS nu oferă nici servicii financiare sau de investiții. Scopul Platformei este acela de a facilita accesarea unor credite de către persoane fizice care caută finanțare pe Platformă și conectarea acestora cu Entitățile Creditoare interesate să își lărgească portofoliul de clienți și / sau, după caz, cu agenții imobiliare și / sau cu dezvoltatori imobiliari, asiguratori de viata si de imobile, precum si cu orice alta entitate partenera a 123COS,  pentru a facilita identificarea unui imobil în scopul achiziției de către Utilizator.

Angajamentele legale cu privire la Credite sunt încheiate direct între Utilizatori și Entitățile Creditoare, fără nicio consiliere din partea 123COS.

123COS nu intră în niciun moment în posesia sumelor creditate și nu oferă servicii de plată.

Termenii și Condițiile generale reglementează doar relația dintre un membru al Platformei și 123COS. Orice acorduri între membrii Platformei se vor face între acești membri, fără implicarea 123COS.

Termenii si conditiile, reprezinta legea partilor si poarta asupra lor, toate reglementarile necesare derularii activitatii desfasurate intre 123COS si clientii sai, respectiv membri.

Prin accesarea platformei, este necesar sa fiti de acord cu acesti „Termeni si Conditii”, acestia producand efecte juridice de la momentul agrearii lor.

Acordul dvs., exteriorizat prin bifarea casetei semnalizata in mod corespunzator pe platforma sub forma – dar fara a se limita la aceasta exprimare – „Sunt de acord cu Termenii si Conditiile [...]”, bifa avand valoare de semnatura, respectiv exprimarea consimtamantului pentru angajarea raspunderii personale.

Secțiunea 1. Cine suntem?

Site-ul 123credit.ro (denumit în continuare ”Site-ul” sau ”123credit” sau ”Platforma”) este administrat de către societatea 123 Credit Opportunity Solutions SRL, persoană juridică de drept român, cu capital integral privat, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numarul J40/8677/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 28, Etaj 2, Corp A si B, Birou A21 si B21, denumită în continuare ”Societatea” sau ”123COS”.

Secțiunea 2. Ce face Platforma?

Prin funcțiile dezvoltate și puse la dispoziția utilizatorilor pe Site, să facilităm accesarea produselor de finanțare, adică a creditelor de mai multe tipuri (denumite în continuare, în mod generic ”Creditul”), de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii și / sau din activități independente (în continuare ”Utilizatorul”).

Totodata, prin intermediul platformei, puteti avea acces la o gama larga de servicii conexe si/sau necesare ori obligatorii creditarii sau menite sa faciliteze procesul de achizitionare de bunuri mobile sau imobile cu credit si/sau in leasing ori profesionisti intr-un domeniu conex acestora, servicii furnizate de catre partenerii 123COS.

Accesul la Credite este facilitat de către Platformă cel puțin prin următoarele funcții disponibile:

 1. Centralizarea mai multor oferte din partea entităților juridice autorizate să acorde credite pe teritoriul României. Aceste entități autorizate să acorde credite, care își prezintă oferta pe Platformă vor fi denumite în cuprinsul acestor termeni și condiții ”Entitățile Creditoare
 2. Compararea ofertelor Entităților Creditoare selectate de către Utilizator;
 3. Gestionarea, în condiții de siguranță și confidențialitate a documentelor și informațiilor specifice etapei administrative, necesară verificării eligibilității Utilizatorului pentru Creditul selectat;
 4. Punerea Utilizatorului în contact cu Entitatea Creditoare selectată, prin intermediul unei interfețe online securizate;
 5. Facilitarea accesării unui Credit prin reducerea timpului petrecut fizic la Entitatea Creditoare;
 6. Punerea Utilizatorului în contact cu brokeri de asigurare, cu agenții imobiliare și / sau cu dezvoltatori imobiliari, birouri notariale, evaluatori imobiliari, fara a se limita la acesti parteneri si/sau aceste servicii, atunci când Utilizatorul intenționează să acceseze servicii de creditare ipotecară sau imobiliară, fără a fi găsit un imobil sau orice alte servicii conexe creditarii prin interfața destinată din Platformă, precum si prin orice alte mijloace de care dispune 123COS, in vederea asigurarii serviciilor complete la care aceasta din urma s-a angajat;
 7. Interogarea si obtinerea Raportului Biroului de Credit si/sau a bazei de date a ANAF, necesare facilitarii acordarii creditului, ce vor fi analize in scopul: evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare, identificării si cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor, stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) si in scopul consultantei financiar-bancare.


Entitățile Creditoare și Utilizatorii mai pot fi denumiți în continuare și membri ai Platformei, atunci când respectiva prevedere din acești Termeni și Condiții se aplică de o potrivă și unora și celorlalți.

Utilizarea funcțiilor Platformei determină generarea unui cont de membru. Accesul la contul de membru se face intr-un mod securizat, prin dubla verificare a identității utilizatorului, respectiv prin introducerea parolei de acces, configurată într-o manieră personalizată de către membru și a unui cod generat automat de sistem și comunicat membrului ori de câte ori încearcă accesarea contului, prin adresa de e-mail pe care a introdus-o pentru a utiliza funcțiile Platformei.

Calitatea dvs. de membru al Platformei este personală și nu este transferabilă. Atâta timp cât se utilizează datele de autentificare corect, vom presupune că sunteți persoana care desfășoară activitate pe Platformă. Nu puteți permite oricărei alte persoane sau dispozitive să vă acceseze datele de autentificare (inclusiv, dar fără a se limita la, partajarea sau dezvăluirea accidentală a datelor dvs. de autentificare). În cazul în care faceți acest lucru, veți fi pe deplin responsabil pentru toate acțiunile întreprinse pe Platformă de către persoana sau dispozitivul căruia i-ați permis accesul și de către orice altă persoană sau dispozitiv la care acea persoană sau dispozitiv ați permis accesul și nu vom fi responsabili pentru orice pierderi, daune sau costuri care rezultă în sarcina dvs., pentru permiterea accesului la datele de autentificare. Trebuie să rețineți că putem înceta sau suspenda accesul dvs. la Platformă dacă nu mai sunteți eligibili pentru utilizarea Platformei sau nu respectați oricare dintre obligațiile dvs. stipulate în Documentele Platformei.

Interacțiunile și comunicările dvs. cu noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Platformei. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu dvs. direct prin e-mail, telefon sau personal, dar, înțelegeți că în general, nu veți putea comunica cu noi prin alte mijloace decât prin Platformă. Dacă nu vă este comod să folosiți Platforma pentru aceste interacțiuni, nu trebuie să deveniți membru 123COS.

Datele dvs. de autentificare sunt metodele folosite de noi pentru a vă identifica și astfel trebuie să le păstrați în siguranță în orice moment. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați sau bănuiți că este posibil să fi fost încălcată securitatea numelui de utilizator sau a parolei, a contului sau conturilor pe care le utilizați pentru a vă conecta la Platformă. Dacă primim o astfel de notificare de la dvs. sau determinăm că securitatea datelor dvs. de autentificare ar fi fost încălcată, nu veți mai putea accesa Platforma până când un sunt luate măsuri pentru a vă verifica identitatea.

Vi se va cere să completați un profil. Informațiile pe care le furnizați în profilul dvs. sunt baza pe care vă identificăm în scopul comunicării cu dvs., conform căreia ne îndeplinim orice obligații de raportare pe care le avem față de orice autorități de reglementare sau guvernamentale și baza conform căreia efectuăm orice verificare pentru combaterea spălării banilor sau alte verificări pe care le executăm. În măsura în care alegeți să aveți interacțiuni în anumite scopuri, aceasta va fi și baza în care vă vor identifica alți membri ai Platformei. Trebuie să completați profilul cu informații reale și trebuie să actualizați la zi informațiile din profilul dvs.

Sunteți singurul responsabil pentru orice conținut pe care îl postați pe Platformă, inclusiv profilul dvs., informații furnizate în legătură cu un proces anterior creditării și orice alte informații pe care le dezvăluiți. Nu puteți dezvălui, transmite sau partaja pe Platformă informații pe care nu le dețineți sau nu aveți permisiunea de a le dezvălui, publica sau comunica. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați membrii Platformei și pe noi împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri care rezultă din sau în legătură cu orice conținut pe care îl încărcați pe Platformă.

Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu alți membri ai Platformei. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice informație sau conținut pe care îl încărcați și pe care îl considerăm abuziv, controversat, spam sau nepotrivit.

Secțiunea 3. Eligibilitatea pentru calitatea de membru al Platformei

Pentru a adera ca membru al Platformei, trebuie: (a) să aveți vârsta de 18 ani sau mai mare sau (b) să fiți o persoană juridică sau altă formă de entitate juridică autorizată potrivit legii române să acorde credite consumatorilor și înregistrată. În executarea acestor Termeni și Condiții, dvs. declarați că îndepliniți unul din criteriile alternative de mai sus și că nu sunteți supus legilor unui teritoriu care ar face ilegală participarea dvs. la Platformă. Mai mult, garantați că sunteți reprezentantul legal al unei Entități Creditoare și ați fost autorizat de Entitatea Creditoare pe care o reprezentați pentru a comercializa Credite și a executa contracte de împrumut folosind serviciile și aveti dreptul de a ratifica Termenii și Condițiile și alte documente ale Platformei în numele Entității Creditoare.

Aveți obligația de a ne informa cât mai curând posibil, dacă încetați să fiți eligibil. Dacă ne informați sau dacă descoperim în alt mod, că nu mai sunteți eligibil ca membru, apartenența dvs. la Platformă va fi suspendată. Dacă ulterior veți deveni eligibil să fiți din nou membru și ne informați despre acest lucru, contul dvs. poate fi reinstalat la opțiunea noastră.

Puteți deveni membru al Platformei o singură dată. Nu aveți dreptul să creați mai mulți membri, utilizând diferite adrese de e-mail sau alte informații de identificare. Dacă încercați să faceți acest lucru, calitatea de membru poate fi retrasă și accesul la Platformă restricționat permanent.

Doar membri pot utiliza serviciile furnizate de Platformă. 123COS își rezervă dreptul de a refuza serviciile sale oricărui membru actual sau potențial, printre altele, datorită următoarelor motive:

 1. în estimarea 123COS, membrul a comis o fraudă sau o infracțiune sau, nu este în măsură să respecte pe deplin Termenii și Condițiile;
 2. Utilizatorul a acționat într-un mod care pune în pericol reputația bună a 123COS;
 3. utilizatorul a furnizat informații false către 123COS;
 4. utilizatorul este suspectat de spălare de bani sau de orice altă activitate infracțională sau comportament etic discutabil;
 5. utilizatorul nu furnizează către 123COS toate informațiile necesare pentru cunoașterea clientului ('KYC') și / sau informațiile pentru combaterea spălării banilor ('AML') dacă 123COS consideră că acestea sunt necesare sau devin necesare prin legile aplicabile.

Secțiunea 4. Drepturile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a accesa funcțiile Platformei cu respectarea acestor Termeni și Condiții. Accesul individual la contul de Utilizator este securizat de către 123COS pentru a garanta Utilizatorului dreptul la confidențialitatea informațiilor disponibile din cont. Utilizatorului îi revine obligația de a păstra în deplină siguranță, fără a expune riscului de dezvăluire accidentală, datele de acces la contul de Utilizator. Utilizatorul are dreptul de a utiliza funcțiile Platformei exclusiv pentru scopul pentru care au fost create și numai în beneficiul și în interes personal. În legătură cu Creditul, Utilizatorul are dreptul de a fi informat de către 123COS, după caz, în conformitate cu Anexa – Model Fișă Europeană de informații Standardizate (FEIS), la acești Termeni și Condiții, cu privire la: • identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al Entității Creditoare şi, după caz, ale 123COS;
 • scopurile în care poate fi utilizat Creditul;
 • formele garanţiei, inclusiv, dacă este cazul, posibilitatea ca aceasta să se afle într-un alt stat membru;
 • durata posibilă a contractelor de credit;
 • tipurile de rată a dobânzii disponibile, indicând dacă dobânda este fixă şi/sau variabilă, împreună cu o scurtă descriere a caracteristicilor unei rate fixe a dobânzii şi ale unei rate variabile a dobânzii, inclusiv a implicaţiilor pentru Utilizator;
 • în cazul în care împrumuturile într-o monedă străină sunt disponibile, indicarea monedei (monedelor) străine, inclusiv o explicaţie a implicaţiilor pentru consumator atunci când Creditul este în valută;
 • un exemplu reprezentativ al valorii totale a creditului, al costului total al creditului pentru Utilizator, al sumei totale plătibile de către Utilizator şi al DAE;
 • o indicaţie privind posibile costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al unui Credit pentru Utilizator, de plătit în legătură cu un contract de credit, precum şi faptul că, în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, faptul că acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul;
 • diferitele modalităţi disponibile de rambursare a Creditului, inclusiv numărul, frecvenţa şi cuantumul ratelor periodice;
 • dacă este cazul, o declaraţie clară şi concisă conform căreia respectarea termenilor şi condiţiilor contractului de credit nu garantează rambursarea valorii totale a Creditului în temeiul contractului de credit;
 • o descriere a condiţiilor direct legate de rambursarea anticipată;
 • faptul că este necesară o evaluare a bunului de către un evaluator autorizat, precum şi eventuale costuri conexe pentru Utilizator ce decurg din aceasta;
 • o indicaţie privind serviciile accesorii aferente contractului, pe care Utilizatorul este obligat să le achiziţioneze pentru a obţine Creditul sau pentru a îl obţine în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentate şi, după caz, faptul că serviciile accesorii pot fi cumpărate de la un alt furnizor decât Entitatea Creditoare;
 • în cazul în care încheierea unui contract de asigurare este obligatorie pentru Utilizator, se menţionează clar acest lucru, precum şi toate modalităţile şi termenele pe care Utilizatorul le are la dispoziţie pentru a face dovada asigurării. De asemenea se menţionează clar acţiunile Entității Creditoare în cazul în care Utilizatorul nu a făcut dovada existenţei unui contract de asigurare, în condiţiile stabilite prin contract;
 • o avertizare generală privind posibilele consecinţe ale nerespectării angajamentelor legate de contractul de credit;
 • o avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui Credit.


123COS depune permanent eforturi împreună cu Entitățile Creditoare si toti ceilalti parteneri ai sai,  pentru a da curs în mod deplin drepturilor Utilizatorului garantate prin lege și pentru a da acces Utilizatorului la informații actualizate și complete privind Creditele disponibile pe Platformă. Fiecare Credit este acordat în funcție de particularitățile Utilizatorului și în acord cu politicile de creditare ale Entității Creditoare. În eventualitatea în care oricare dintre informațiile menționate în paragraful anterior lipsește sau este incompletă, vă rugăm să ne semnalați acest neajuns imediat, la adresa [email protected] Echipa noastră va analiza sesizarea și veți fi informat de îndată cu privire la stadiul soluționării. Aveți dreptul de a solicita informații personalizate din partea 123COS și a Entității Creditoare. Vom da curs acestui drept în termen de cel mult 10 zile de la data primirii informațiilor privind: nevoile dumneavoastră, situația financiară și preferințele privind Creditul. Răspunsul vă va fi comunicat utilizând Fişa europeană de informaţii standardizate (FEIS).

Secțiunea 5. Răspunderea Utilizatorului

Accesul și utilizarea de către Utilizator a oricăror și tuturor resurselor disponibile în Platformă trebuie să fie legitime și conforme acestor Termeni și Condiții. Accesarea și utilizarea Platformei se fac în permanență cu bună-credință. 123COS interzice în mod expres utilizarea Platformei pentru scopuri incompatibile cu acești Termeni și Condiții, cu legea română sau cu bunele moravuri.

Veți fi răspunzător față de noi și față de terții prejudicați pentru orice pierdere sau daune suferite de noi ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții sau a oricărui alt acord pe care îl încheiați cu noi sau pentru orice utilizare a Platformei care este frauduloasă sau care reprezintă o abatere culpabilă.

Secțiunea 6. Răspunderea 123COS

Sub rezerva altor limitări și excluderi prevăzute în alte documente ale Platformei, 123COS vă va despăgubi pentru orice daune cauzate de orice încălcare voită de către 123COS a acestor Termeni și Condiții. 123COS nu va fi răspunzătoare pentru pierderile suferite de dvs. în cazul în care acesta și-a îndeplinit îndatoririle și funcțiile, astfel cum sunt stabilite în acești Termeni și Condiții și în documentele Platformei. Nu vom fi răspunzători în legătură cu nicio eroare sau inexactitate în datele introduse de dvs. sau de un alt membru al Platformei sau de orice prezentare greșită sau comportament necorespunzător sau orice alt act al altui membru al Platformei. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere indirectă, consecutivă, specială sau punitivă, pentru daune, costuri sau cheltuieli, pierderi sau daune neprevăzute, pierderea profitului, pierderea afacerii, pierderea sau irosirea timpului de administrare sau a timpului altor angajați, pierderea reputației, deteriorarea valorii sau pierderii, deteriorarea sau alterarea datelor. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție împotriva noastră este permisă numai în mod individual și că nu veți iniția sau participa la nicio acțiune pretinsă sau reală sau acțiuni colective împotriva noastră.

123COS este responsabilă pentru funcționarea corectă a Platformei și pentru menținerea unui nivel adecvat de siguranță a informațiilor schimbate prin intermediul Platformei. 123COS își testează și actualizează periodic măsurile de securitate de care beneficiază Platforma. Cu toate acestea, 123COS nu poate fi considerată responsabilă pentru vreo încercare sau acțiune de furt de date, copiere sau ștergere neautorizată

123COS nu poate fi considerată responsabilă pentru niciun prejudiciu sau daună cauzate prin intermediul Platformei vreunui Utilizator sau vreunei Entități Creditoare sau vreunui terț ca urmare a: 1. folosirii de către Utilizator, fără drept, a unor date și / sau informații care nu îi aparțin (furtul de identitate);
 2. introducerii unor date greșite de către Utilizator sau de către Entitatea Creditoare și inducerea în eroare a celeilalte părți cauzată de astfel de erori;
 3. introducerea de către Utilizator a unor informații neadevărate și prezentate ca fiind adevărate în scopul accesării unui Credit;
 4. pierderea de către Utilizator a datelor de acces la contul de Utilizator;
 5. inducerea în eroare a Utilizatorilor sau a Entităților Creditoare prin menționarea unor fapte sau date neadevărate ca fiind adevărate sau prin ascunderea unor informații.


123COS își rezervă dreptul de a sesiza organelor competente astfel de fapte și de a pune la dispoziția autorităților mijloacele de probă solicitate în scopul investigării faptelor.

Cu excepția promisiunilor specifice pe care le facem în celelalte documente la care sunteți parte, trebuie să știți că: • Nu declarăm și un garantăm (expres sau implicit) că Platforma va îndeplini cerințele dvs., că va fi de calitate satisfăcătoare, că va fi potrivită pentru un anumit scop, că va fi compatibilă cu toate sistemele sau că va fi sigură;
 • Nu declarăm și un garantăm (expres sau implicit) că Serviciile oferite de 123COS vor avea un rezultat concret, - obligatia 123COS este o obligatie de diligenta si nu de rezultat - , si nu garantam nici pentru conduita partenerilor nostri ori respectarea legislatiei de catre partenerii nostri ce vor prelua furnizarea de produse ori servicii ori date ale dvs. in acest scop;
 • Nu garantăm niciun rezultat specific în urma utilizării Platformei;
 • Nicio parte a acestei Platforme nu este destinată pentru consultanță, iar conținutul acestei Platforme nu trebuie să stea la baza luării deciziilor sau adoptării unei măsuri de orice fel.
 • Platforma este furnizată „ca atare” și pe baza „disponibilității” și nu oferim nicio garanție că va fi lipsită de defecte și / sau defecțiuni;
 • Nu ne asumăm nicio răspundere pentru întreruperea sau indisponibilitatea Platformei care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni ale echipamentului ISP, defecțiuni ale echipamentului gazdă, defecțiuni ale rețelei de comunicații, întreruperi de curent, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură;
 • În măsura maximă permisă de lege, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct sau indirect, previzibil sau în alt mod predictibil, inclusiv și fără a se limita la orice daune indirecte, speciale sau care rezultă din utilizarea Platformei sau a informațiilor conținute în aceasta, iar dvs. utilizați Platforma și conținutul acesteia pe propriul dvs. risc.


Secțiunea 7. Comisionul 123COS

123COS nu percepe Utilizatorilor comision pentru serviciile prestate. 123COS percepe comision exclusiv din partea Entităților Creditoare sau a terților cu care are relații de parteneriat si nu afectează in niciun fel Utilizatorul. Comisioanele pe care le percepem sunt reglementate în Contractele de prestări servicii încheiate cu fiecare dintre Entitățile Creditoare. Orice Utilizator are dreptul de a fi informat în legătură cu comisionul pe care îl percepem în legătură cu intermedierea încheierii contractului său de creditare.

Pentru acest scop, vă rugăm să ne adresați punctual solicitarea la adresa [email protected].

Secțiunea 8. Drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor

123COS este proprietarul Platformei.

Platforma poate include în orice moment text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri de sunet, clipuri video și compilări de date, iar împreună cu aspectul paginii platformei, codul și software-ul de bază, denumim toate acestea ”Conținut”.

Tot Conținutul este proprietatea 123COS, afiliaților noștri, Entităților Creditoare sau terților cu care avem relații de afaceri, iar acest lucru înseamnă că este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, de legile de proprietate intelectuală relevante și alte legi relevante. Nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în orice alt mod materialele de pe Platformă, cu excepția cazului în care este stipulat altfel pe Platformă sau cu excepția cazului în care 123COS a acordat permisiunea prealabilă, expresă în scris. Pentru evitarea dubiilor, extragerea de date sau eliminare materialelor de pe Platformă fără permisiunea expresă scrisă a 123COS este interzisă.

Secțiunea 9. Prevederi aplicabile numai Entităților Creditoare

Dacă aveți un cont de membru în Platformă în calitate de Entitate Creditoare, înseamnă că am încheiat un Contract de prestări servicii, în acord cu dispozițiile Regulamentului UE 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20.06.2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care prevalează oricărei prevederi contrare pe care o pot conține acești Termeni și Condiții.

Orice solicitare de Credit pe care o primiți prin Platformă, nu a fost verificată în prealabil sau validată ori verificată în vreun fel de 123COS. Decizia de a acorda sau nu un Credit unui anumit Utilizator vă aparține în integralitate și 123COS nu poate fi făcută responsabilă pentru vreun credit neperformant sau pentru îndeplinirea obligațiilor de plată de către clientul dumneavoastră.

Dacă observați orice neconcordanță între documentele de informare pe care ni le-ați pus la dispoziție și conținutul publicat de Platformă cu privire la un anumit Credit, aveți obligația de a ne semnala această inadvertență folosind adresa de e-mail [email protected].

După ce ați verificat bonitatea financiară a unui solicitant, Utilizator al Platformei, veți decide dacă intrați sau nu în relație de afaceri cu respectivul Utilizator, precum și termenii și condițiile în care stabiliți acordarea Creditului.

123COS noi nu va deduce sau reține niciun fel de impozite pentru dvs. și nu vă vom furniza declarații sau informații cu privire la situația sau răspunderea fiscală. Dacă aveți întrebări cu privire la probleme fiscale, trebuie să consultați un consilier profesionist.

Secțiunea 10. Procedura de soluționare a sesizărilor

Orice neînțelegere apărută în legătură cu Platforma vă rugăm să o sesizați utilizând adresa de e-mail [email protected].

Echipa noastră va prelua sesizarea în intervalul 9:00 – 18:00 în ziua lucrătoare următoare primirii și va avea la dispoziție un termen de cel mult 30 de zile pentru a soluționa sesizarea primită.

Pot apărea cazuri excepționale, când, din cauza unor probleme tehnice sau a unei aglomerări neobișnuite, să avem nevoie de un termen de răspuns mai îndelungat. Vă vom informa în cel mai scurt timp posibil dacă vom avea nevoie de un termen suplimentar pentru remedierea situației semnalate prin sesizare, inclusiv în legătură cu intervalul suplimentar necesar pentru soluționare.

Termenul de 30 de zile de mai sus nu se aplică solicitărilor primite pentru exercitarea dreptului Utilizatorului de a fi informat, astfel cum este reglementat mai sus. Aceste cereri vor fi soluționate în termenul legal de 10 zile de la data primirii. Dacă primirea unei astfel de cereri are loc într-o zi nelucrătoare, potrivit Codului Muncii, termenul va curge începând cu ziua lucrătoare următoare.

Secțiunea 11. Soluționarea alternativă a litigiilor

Aveți dreptul, în calitate de consumator, de a fi informat despre existența procedurii de soluționare alternativa a litigiilor în cazul intermedierii serviciilor financiare. Autoritatea competentă din România pentru soluționarea alternativă a litigiilor este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu urmatoarele detalii de contact:Adresa Contact
Blvd. Aviatorilor nr. 72
Bucuresti, 011865
România Adresa de e-mail: [email protected]

Site: http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal

Telefon: 0213121275
Fax: 0213143462

Secțiunea 12. Aplicabilitatea acestor Termeni și Condiții – Semnarea Contractului - Autorizari

Acești Termeni și Condiții se completează cu legislația aplicabilă în domeniul protecției consumatorului și nu înlocuiesc încheierea valabilă a unui contract de credit între Utilizator și Entitatea Creditoare, după caz.

Acceptarea acestor Termeni și Condiții nu vă îndreptățesc la obținerea unui Credit și nici nu vă obligă la contractarea unui Credit. Acești Termeni și Condiții se aplică exclusiv în legătură cu utilizarea Platformei.

Acesti Termeni si Conditii reprezinta Contractul incheiat intre noi si dvs. in vederea prestarii serviciilor complete privind intermedierea de credite si orice serviciu in legatura cu acestea, in vederea facilitarii creditarii, dupa cum urmeaza dar fara a se limita la acestea: contractarea serviciilor brokerilor de asigurare, ale agenții imobiliare și/sau cu dezvoltatori imobiliari, ale birourilor notariale, ale evaluatorilor imobiliari, interogarea bazei date a ANAF, a Biroului de Credit si obtinerea de rapoarte necesare facilitarii acordarii creditului, ce vor fi analize in scopul evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare, identificării si cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor, stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) si in scopul consultantei financiar-bancare si a furnizarii serviciilor noastre.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii, ne autorizati expres sa folosim informatiile si datele puse la dispozitie prin intermediul Platformei si/sau telefonic, pentru transmiterea acestora catre partenerii nostri ce va pot furniza sau ne pot furniza noua, dupa caz: servicii, informatii, rapoarte, consultanta si/sau produse ori altele asemenea, fara a ne limita la cele enumerate, in legatura cu inscrierea pe platforma ori cu creditele solicitate de catre dvs. si/sau necesare pentru prestarea serviciilor oferite de catre 123COS in prezent sau in viitor, necesare indeplinirii scopurilor noastre legitime, legale sau comerciale.

Acceptarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizator nu vă limitează dreptul de a vă adresa direct Entității Creditoare sau partenerilor nostri.

Situatia Inscrierii de la Biroul de Credit

123COS ofera utilizatorilor posibilitatea de a obtine Situatia Inscrierii de la Biroul de Credit, pentru propria informare. Situatia Inscrierii se va regasi in sectiunea contul meu, unde va fi disponibila pentru consultari ulterioare

Pentru a obtine Situatia Inscrierii de la Biroul de Credit prin 123COS, sunteti de acord cu urmatoarele:

 • mandatati 123COS sa transmita catre Biroul de Credit datele personale pentru identificare si sa obtina in numele dumneavoastra Situatia Inscrierii de la Biroul de Credit;
 • informatiile sa fie utilizate de 123COS pentru facilitarea acordarii creditului. Datele colectate vor fi utilizate in scopul evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare, identificării si cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor, stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) si in scopul consultantei financiar-bancare, prezentarea ofertelor eligibile, considerate relevante de 123COS.


Situatia Inscrierii de la Biroul de Credit este disponibila prin 123COS daca finalizati cu succes:

 • procedura de inregistrare pe 123credit.ro;
 • procedura de autentificare la Biroul de Credit.Pe lângă acești Termeni și Condiții putem încheia si alte contracte. De exemplu, dacă acționați ca Entitate Creditoare, puteți încheia un Contract de prestări servicii cu noi și puteți, de asemenea, să încheiați un Contract de creditare cu Utilizatorul. Prin folosirea Platformei, se consideră că ați acceptat Termenii și Condițiile. Politica noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile postate pe Site prezintă detaliile modului în care datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în urma utilizării Platformei. Acestea și alte acorduri pe care le puteți încheia și notificările care vă sunt furnizate din periodic în legătură cu utilizarea Platformei de către dvs., sunt denumite „Documente referitoare la Platformă”, sunt destinate să fie în concordanță între ele și trebuie citite și interpretate împreună, dar în cazul în care apare un conflict, termenii oricărui acord la care ați aderat ulterior acestor Termeni și Condiții vor prevala asupra termenilor acestora, în timp ce termenii acestor Termeni și Condiții vor prevala asupra termenilor oricărui acord la care ați aderat sau ați fost notificați că vi s-au furnizat înaintea acestor Termeni și Condiții.

Secțiunea 13. Modificarea Termenilor și Condițiilor

123COS își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Utilizarea continuă a Platformei și a serviciilor conexe înseamnă că acceptați necondiționat toate modificările aduse Termenilor și Condițiilor în acest moment. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile sau cu orice modificări ale acestora, atunci este interzisă utilizarea Platformei și a serviciilor aferente de către dvs.

123COS poate rezilia oricare sau toate documentele Platformei și opri accesul membrilor la Platformă și poate înceta să furnizeze serviciile Platformei printr-o notificare simplă pe adresa de e-mail cu efect imediat, fără altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă: • Acest lucru este cerut de lege sau de decizia unei autorități (de exemplu, în cazul în care furnizarea de servicii către un membru este considerată a fi, sau devine, ilegală sau o activitate care necesită autorizații suplimentare) sau dacă 123COS încetează să furnizeze serviciile din orice motive; sau
 • 123COS se obligă să nu mai ofere servicii utilizatorilor din țara în care membrul Platformei este rezident sau din care membrul Platformei folosește Platforma; sau
 • în opinia acesteia, furnizarea serviciilor de către 123COS pentru membrii Platformei nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.


Secțiunea 14. Prevederi care subzistă acestor Termeni și Condiții

În cazul în care oricare sau toate documentele Platformei sunt reziliate, indiferent de motiv, toate drepturile, obligațiile și răspunderile legale care s-au acumulat de-a lungul timpului atunci când documentele Platformei au fost în vigoare sau care sunt stipulate să continue pe termen nelimitat, nu sunt afectate de această încetare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentele Platformei.

Secțiunea 15. Forța majoră

O parte nu va încălca acești Termeni și Condiții, nu va fi răspunzătoare și nu va avea niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a neexecutării totale sau parțiale, a întreruperii sau întârzierii la executare a unor astfel de îndatoriri și obligații datorate cazurilor fortuite, incendiilor, măsurilor guvernelor, statelor, organismelor guvernamentale, supranaționale sau a autorităților de reglementare, războaielor, rebeliunilor civile, terorismului, nefuncționarea oricărui sistem computerizat, întreruperilor de alimentare, litigiilor de muncă indiferent de natură sau oricăror altor motive (indiferent dacă este sau nu asemănător cu oricare dintre cele de mai sus), care nu sunt sub controlul părții.

Secțiunea 16. Cesiunea

Membrul Platformei nu are dreptul de a cesiona drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții fără acordul prealabil scris al 123COS.

123COS poate cesiona drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții fără acordul prealabil al membrului Platformei unui furnizor credibil de servicii similare.

Secțiunea 17. Nerenunțarea la drepturi

În cazul în care, fie dumneavoastră, fie noi nu reușim să exercităm vreun drept sau să ne valorificăm un remediu în baza acestor Termeni și Condiții, aceasta nu înseamnă că dumneavoastră sau noi (după caz) am renunțat la acest drept sau remediu.

Secțiunea 18. Caracterul divizibil

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este constatată în mod judiciar ca fiind invalidă, nelegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestora nu vor fi în niciun fel afectate sau depreciate.

Secțiunea 19. Legea aplicabilă și litigiile

Acești Termeni și Condiții și relația dintre dvs. și 123COS creată de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, fără a ține cont de conflictele de lege sau teritoriale.

Orice litigiu în legătură cu acești Termeni și Condiții se supune jurisdicției exclusive a instanțelor competente de la sediul 123COS.

Anexa – Model Fișă Europeană de informații Standardizate (FEIS)

(Text introductiv)

Prezentul document a fost elaborat pentru [numele consumatorului] la [data curentă]. Prezentul document a fost elaborat pe baza informaţiilor pe care le-aţi oferit până în acest moment şi a condiţiilor actuale de pe piaţa financiară. Informaţiile de mai jos rămân valabile până la [data de valabilitate], (după caz) exceptând rata dobânzii şi alte costuri. După data respectivă, acestea pot fi modificate în funcţie de evoluţia pieţei. (După caz) Prezentul document nu constituie o obligaţie pentru de a vă acorda un împrumut.

1. Creditorul [Denumire] [Numărul de telefon] [Adresa fizică] (Opţional) [Adresa de e-mail] (Opţional) [Numărul de fax] (Opţional) [Adresa web] (Opţional) [Punct/persoană de contact] (După caz, informaţii despre posibilitatea prestării de servicii de consiliere:) [(În urma evaluării nevoilor şi a situaţiei dumneavoastră, recomandăm să contractaţi acest credit ipotecar./Nu recomandăm un anumit credit ipotecar pentru dumneavoastră. Totuşi, pe baza răspunsurilor dumneavoastră la unele întrebări, vă oferim informaţii despre acest credit ipotecar pentru ca dumneavoastră să puteţi lua o decizie pe cont propriu.)]

2. Intermediarul de credite 123 Credit Opportunity Solutions SRL [Numărul de telefon] București, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 28, Camera nr. 1, corp B, Mansardă, spațiul B32 (Opţional) [Adresa de e-mail] (Opţional) [Numărul de fax] (Opţional) [Adresa web] (Opţional) [Punct/Persoană de contact] (După caz [informaţii despre posibilitatea prestării de servicii de consiliere]) [(În urma evaluării nevoilor şi a situaţiei dumneavoastră, recomandăm să contractaţi acest credit ipotecar./Nu recomandăm un anumit credit ipotecar pentru dumneavoastră. Totuşi, pe baza răspunsurilor dumneavoastră la unele întrebări, vă oferim informaţii despre acest credit ipotecar pentru ca dumneavoastră să puteţi lua o decizie pe cont propriu.)] [Remunerarea]

3. Principalele caracteristici ale împrumutului Suma şi moneda împrumutului care urmează să fie acordat: [suma][moneda] (După caz) Acest împrumut nu este în [moneda naţională a împrumutatului]. (După caz) Suma împrumutului dumneavoastră în [moneda naţională a împrumutatului] s-ar putea modifica. (După caz) De exemplu, dacă valoarea [moneda naţională a împrumutatului] ar scădea cu 20% în raport cu [moneda împrumutului], suma împrumutului dumneavoastră ar creşte la [suma moneda naţională a împrumutatului]. Cu toate acestea, suma ar putea depăşi nivelul respectiv în cazul în care valoarea [monedei naţionale a împrumutatului] scade cu mai mult de 20%. (După caz) Suma maximă a împrumutului dumneavoastră va fi [suma moneda naţională a împrumutatului]. (După caz) Veţi primi o avertizare dacă suma creditului atinge [suma moneda naţională a împrumutatului]. (După caz) Veţi avea oportunitatea să [a se introduce dreptul de a renegocia împrumutul în monedă străină sau dreptul de a converti împrumutul în [moneda relevantă], precum şi condiţiile]. Durata împrumutului: [durata] [Tipul împrumutului] [Tipul ratei dobânzii aplicabile] Suma totală care trebuie rambursată: Aceasta înseamnă că veţi rambursa [suma] pentru fiecare [unitate de monedă] împrumutată. (După caz) [Acesta/o parte din acesta] este un împrumut la care se rambursează iniţial numai dobânda. Veţi datora în continuare [a se introduce suma împrumutului la care se rambursează iniţial numai dobânda] la sfârşitul creditului ipotecar. (După caz) Valoarea bunului, prezumată în scopul de a pregăti prezenta fişă: [a se introduce suma] (După caz) Suma maximă disponibilă a împrumutului în raport cu valoarea bunului [a se introduce procentul] sau valoarea minimă a bunului necesară pentru împrumutarea sumei menţionate spre exemplificare [a se introduce suma] [Garanţie]

4. Rata dobânzii şi alte costuri Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul total al împrumutului exprimat ca procentaj anual. DAE este indicată pentru a vă ajuta să comparaţi diferite oferte. DAE aplicabilă împrumutului dumneavoastră este [DAE]. Ea cuprinde: Rata dobânzii [valoarea exprimată ca procent sau, după caz, indicarea unui indice de referinţă şi a valorii procentuale a marjei creditorului] [Alte componente ale DAE] Costuri de achitat o singură dată (După caz) Va trebui să plătiţi o taxă pentru înregistrarea împrumutului ipotecar. [A se introduce valoarea taxei, în cazul în care aceasta este cunoscută, sau baza de calcul.] Costuri de plătit în mod regulat (După caz) Această DAE este calculată utilizând ipotezele privind rata dobânzii. (După caz) Întrucât [o parte din] împrumutul dumneavoastră este un împrumut cu rată variabilă a dobânzii, DAE reală ar putea diferi de această DAE în cazul în care rata dobânzii dumneavoastră se modifică. De exemplu, dacă rata dobânzii ar creşte la [scenariul descris în partea B], DAE ar putea creşte la [a se introduce DAE ilustrativă corespunzătoare scenariului respectiv]. (După caz) Vă atragem atenţia asupra faptului că această DAE este calculată în ipoteza că rata dobânzii rămâne la nivelul fixat pentru perioada iniţială pe toată durata contractului. (După caz) Următoarele costuri nu sunt cunoscute de creditor şi, în consecinţă, nu sunt incluse în DAE: [Costuri] (După caz) Va trebui să plătiţi o taxă pentru înregistrarea împrumutului ipotecar. Vă rugăm să vă asiguraţi că sunteţi la curent cu toate celelalte taxe şi costuri asociate împrumutului dumneavoastră.

5. Numărul şi frecvenţa plăţilor Frecvenţa rambursărilor: [frecvenţă] Numărul de plăţi: [număr]

6. Suma fiecărei rate [suma][moneda] Veniturile dumneavoastră pot varia. Vă rugăm să vă asiguraţi că veţi putea achita ratele [frecvenţă], în cazul în care veniturile dumneavoastră vor scădea. (După caz) Întrucât [acesta/o parte din acesta] este un împrumut la care se rambursează iniţial numai dobânda, va trebui să luaţi măsuri separate pentru a rambursa [a se introduce suma împrumutului în regimul în care se plăteşte iniţial numai dobânda] pe care îi veţi datora la sfârşitul creditului ipotecar. Nu uitaţi să adăugaţi orice plăţi suplimentare pe care va trebui să le efectuaţi pe lângă suma ratei menţionată aici. (După caz) Rata dobânzii aferente [unei părţi a] acestui împrumut se poate modifica. Aceasta înseamnă că valoarea ratelor dumneavoastră ar putea creşte sau scădea. De exemplu, dacă rata dobânzii ar creşte la [scenariul descris în partea B], plăţile dumneavoastră ar putea creşte la [a se introduce suma ratei corespunzătoare scenariului respectiv]. (După caz) Suma pe care o aveţi de plătit în [moneda naţională a împrumutatului] în fiecare [frecvenţa ratelor] s-ar putea modifica. (După caz) Plăţile dumneavoastră ar putea creşte la [a se introduce suma maximă în moneda naţională a împrumutatului] în fiecare [a se introduce perioada]. (După caz) De exemplu, dacă valoarea [monedei naţionale a împrumutatului] ar scădea cu 20% în raport cu [moneda împrumutului], aţi avea de plătit [a se introduce suma în moneda naţională a împrumutatului] în plus în fiecare [a se introduce perioada]. Plăţile dumneavoastră ar putea creşte cu mai mult decât atât. (După caz) Cursul de schimb utilizat pentru conversia ratei dumneavoastră din [moneda împrumutului] în [moneda naţională a împrumutatului] va fi cel publicat de [numele instituţiei care publică cursul de schimb] la [data] sau va fi calculat la [data] utilizând [a se introduce numele indicelui de referinţă şi al metodei de calcul]. (După caz) [Detalii cu privire la produse de economisire legate, împrumuturi cu dobânda amânată]

7. (După caz) Tablou de rambursare ilustrativ Acest tablou prezintă suma de plată la fiecare [frecvenţă]. Ratele (coloana [nr. relevant]) reprezintă suma dobânzii de plătit (coloana [nr. relevant]), după caz, a capitalului rambursat (coloana [nr. relevant]) şi, după caz, a altor costuri (coloana [nr. relevant]). (După caz) Costurile din coloana "alte costuri" se referă la [lista costurilor]. Capitalul rămas de rambursat (coloana [nr. relevant]) este suma din împrumut care rămâne de rambursat după fiecare rată. [Tablou]

8. Obligaţii suplimentare Pentru a beneficia de condiţiile de împrumut descrise în prezentul document, împrumutatul trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii: [Obligaţii] (După caz) Vă atragem atenţia că, dacă aceste obligaţii nu sunt îndeplinite, condiţiile de împrumut descrise în prezentul document (inclusiv rata dobânzii) pot fi modificate. (După caz) Vă atragem atenţia asupra eventualelor consecinţe ale anulării într-un stadiu ulterior a oricăruia dintre serviciile accesorii aferente împrumutului: [Consecinţe]

9. Rambursarea anticipată Aveţi posibilitatea să rambursaţi anticipat acest împrumut, total sau parţial. (După caz) [Condiţii] (După caz) Cost de lichidare: [a se introduce suma sau, în cazul în care nu este posibil, metoda de calcul] (Dacă este cazul) în cazul în care decideţi să rambursaţi anticipat acest împrumut, vă rugăm să ne contactaţi.

10. Funcţii flexibile (După caz) [Informaţii privind transferabilitatea/subrogarea] Aveţi posibilitatea de a transfera acest împrumut la un alt [creditor] [sau] [bun]: [A se introduce condiţiile]. (După caz) Nu aveţi posibilitatea de a transfera acest împrumut la un alt [creditor] [sau] [bun]. (După caz) Funcţii suplimentare: [a se introduce explicaţia funcţiilor suplimentare enumerate în partea B şi, în mod opţional, orice alte funcţii oferite de creditor în cadrul contractului de credit şi nemenţionate în secţiunile anterioare].

11. Alte drepturi ale împrumutatului Aveţi la dispoziţie [perioada de reflecţie] de la [momentul la care începe perioada de reflecţie] pentru a reflecta înainte de a vă angaja în contractarea acestui împrumut. După ce aţi primit contractul de credit din partea creditorului, nu îl puteţi accepta înainte de sfârşitul [perioada de reflecţie].

12. Plângeri Dacă aveţi o plângere, vă rugăm să contactaţi [a se introduce punctul de contact intern sau sursa de informaţii privind procedura]. (După caz) Termenul maxim pentru tratarea plângerii [perioada] (După caz) [Dacă nu sunteţi satisfăcut de modul în care am răspuns plângerii dumneavoastră la nivel intern], puteţi contacta de asemenea: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (După caz) sau puteţi contacta FIN-NET pentru informaţii despre organismul echivalent din ţara dumneavoastră.

13. Nerespectarea angajamentelor legate de împrumut: consecinţe pentru împrumutat [Tipuri de nerespectare] [Consecinţe financiare şi/sau juridice] În cazul în care vă confruntaţi cu dificultăţi în efectuarea plăţilor dumneavoastră [frecvenţa], vă rugăm să ne contactaţi imediat pentru a explora potenţiale soluţii. (Dacă este cazul) Vă atragem atenţia că, în ultimă instanţă, locuinţa dumneavoastră poate fi supusă procedurii de executare silită dacă nu veţi achita ratele.

(După caz) 14. Informaţii suplimentare (După caz) [Precizarea dreptului aplicabil contractului de credit] [A se introduce declaraţia privind obligaţia de a se oferi un proiect de contract de credit]

15. Autorităţi de supraveghere Autoritatea competentă să supravegheze respectarea prevederilor legale de către creditor este [Denumire/denumiri şi adresă web/adrese web a/ale autorităţii/autorităţilor de supraveghere] (După caz) Autoritatea competentă să supravegheze respectarea prevederilor legale de către intermediarul de credite este [Denumire şi adresă web a autorităţii de supraveghere]